Zastupitelstvo města Olomouce na svém zasedání 16. prosince 2013 projednalo rozpočet statutárního města Olomouce na rok 2014. Pro samotný rozpočet hlasovalo 23 zastupitelů a proti se vyjádřilo 22.

Klub zastupitelů ČSSD formuloval k předloženému návrhu rozpočtu několik zásadních připomínek, které jeho členům znemožnily podpořit tento materiál. A to především v následujících bodech. „Příjmová stránka rozpočtu je značně nadnesená. Máme pochybnosti o udržení dobrého ratingu města. K provozním nákladům města a jeho příspěvkových organizací apelujeme na potřebu zavedení úsporných opatření s ohledem na stávající finanční situaci Olomouce. Příjmy města jsou na vodě, náklady nejsou šetřivé.“ sdělil člen olomouckého zastupitelstva zvolený za ČSSD Jiří Rozbořil.

„Dříve či později bude muset vedení města přistoupit k nepopulárním opatřením, aby byly vůbec zajištěny základní služby obyvatelům. Považuji přístup k hospodaření města koalice ve volebním období 2010 – 2014 za nezodpovědný a vrhající naše město do stále většího zadlužení. Žádná politická reprezentace by se neměla ohlížet pouze na jedno volební období, ale postupovat tak, aby město mohlo plnit svou úlohu vůči občanům i v dalších letech. Stávající vedení tvořené ODS, TOP 09 a KDU-ČSL se tak bohužel nechová.“ uvedl k rozpočtu předseda klubu zastupitelů ČSSD Antonín Staněk.

Předmětem kritiky ze strany opozice se staly také jednotlivé položky rozpočtu na rok 2014, kdy byla mimo jiné zdůrazněna nespokojenost nad snížením částky určené na údržbu a opravy nemovitostí v majetku města.

Zastupitelé za ČSSD nepodpořili rozpočet na rok 2014, ten koalice "protlačila" většinou jednoho hlasu