Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.

primátor statutárního města Olomouce
předseda místní organizace ČSSD v Olomouci

Narodil se 2. března 1966 v Olomouci. Absolvent Gymnázia ve Šternberku (1980-1984), absolvent Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů: český jazyk a občanská nauka (1985-1990). Po absolvování vojenské základní služby (1990-1991) pracoval jako středoškolský učitel nejprve na Vojenské střední škole protivzdušné obrany státu v Liptovském...

Bc. Miroslav Petřík

neuvolněný člen Rady města Olomouce
předsednictvo místní organizace ČSSD v Olomouci

Narodil se 28. listopadu 1969 v Olomouci, s níž spojil svůj život i práci. Po absolutoriu hejčínského gymnázia vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy university v Brně, obor veřejná správa. Od středoškolských studií se věnuje problematice životního prostředí. V komunální politice působil dvě volební období jako náměstek primátora (1994-8 nezávislý kandidát za SZ, 2002-6 za ČSSD). V posledních...

Mgr. Filip Žáček

náměstek primátora statutárního města Olomouce
předseda klubu zastupitelů ČSSD
předsednictvo místní organizace ČSSD v Olomouci

Narodil se 14. července 1987 v Olomouci a celý svůj dosavadní život strávil v tomto městě. Základní školu navštěvoval v Olomouci na Tererově náměstí, ze které po absolvování pěti ročníků odešel na osmileté studium Gymnázia Olomouc – Hejčín. Zde v roce 2007 složil maturitní zkoušku. V letech 2007 až 2011 studoval práva na Univerzitě Palackého v...

Mgr. Radek Čapka

člen Zastupitelstva města Olomouce
výbor místní organizace ČSSD v Olomouci

Narodil se 12. října 1966 v Olomouci, absolvoval Slovanské gymnázium Olomouc (1982-1986)  a Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor český jazyk - historie (1988-1993). Pracuje na Gymnáziu Čajkovského v Olomouci, jako pedagog od roku 1994 a od roku 2009 také jako jeho ředitel. Vedle pedagogické činnosti, na gymnáziu i ve Výboru pro výchovu a vzdělávání Olomouckého kraje,  je úzce spjat...

Jitka Weiermüllerová

členka Zastupitelstva města Olomouce
 

Narodila se 2. srpna 1971 v Olomouci. Je absolventkou Střední zdravotnické školy v Olomouci, obor dětská sestra. V Německu absolvovala manažerské semináře se závěrečnou zkouškou na Wilhelm Büchner Hochschule. Věnovala se celý život sportu, v roce 1991 pracovala v Německu na pozici hlavního trenéra. Zabývala se manažerskou a organizační činností, zajišťováním kulturních akcí pro společnosti v Německu a Švýcarsku. Je jednatelkou společnosti,...

PhDr. Pavel Urbášek

náměstek primátora statutárního města Olomouce
předsednictvo místní organizace ČSSD v Olomouci

Narodil se 20. listopadu 1959 v Šumperku. Vystudoval gymnázium v Zábřehu na Moravě a obor  historie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (1979–1983). Od absolutoria svých vysokoškolských studií žije a pracuje v Olomouci. Působil v olomouckém Vlastivědném muzeu, v současnosti pracuje na Univerzitě Palackého v Olomouci jako ředitel univerzitního archivu a historik...