Již poněkolikáté se uskutečnilo tradiční setkání na vrchu Hradisko u Velkého Týnce, které připomnělo výročí od návštěvy T. G. Masaryka v obci v září roku 1921. Ten vedle Velkého Týnce zavítal také do nedaleké Olomouce, kde se setkal s tehdejším sociálnědemokratickým starostou města Karlem Marešem. Letošního setkání na Hradisku se zúčastnily bezmála dvě stovky lidí. Nechybělo bohaté občerstvení ani doprovodný kulturní program v podobě grygovské kapely Žízeň. Patronát nad akcí pořádané ve spolupráci s obcí, tak jako v minulých letech, převzal senátor Martin Tesařík. V úvodní části programu vystoupili také olomoučtí představitelé Masarykovy demokratické akademie Pavel Urbášek a Filip Žáček, kteří připomněli odkaz a myšlenky našeho prvního prezidenta. "Letošní setkání opět potvrdilo, že odkaz prezidenta Osvoboditele je stále živý. Zájem obyvatel Velkého Týnce a okolních obcí je toho nesporným důkazem," uvedl k setkání, které bylo zároveň pomyslným rozloučením s babím létem, senátor Martin Tesařík. Jak je patrné z fotografie, nechybělo ani historické vozidlo podobné tomu, ve kterém TGM po Olomoucku v září 1921 opravdu cestoval.

Vzpomínka na návštěvu TGM na Olomoucku