Deset otázek a odpovědí jak volit v říjnových komunálních volbách

Na novinky, které přináší říjnové komunální volby v Olomouci jsme se ptali právníka a jednoho z kandidátů do Zastupitelstva města Olomouce za ČSSD Mgr. Filipa Žáčka. Především nás zajímalo, jak správně hlasovat při jednom volebním obvodu, v rámci kterého se budou Olomoučané v letošních volbách rozhodovat poprvé v novodobé historii.

Kdy proběhnou volby do olomouckého zastupitelstva?

Pan prezident stanovil termín voleb na 10. a 11. října tohoto roku. Volit budeme moci, tak jako v případě jiných voleb, v pátek 10. října v čase od 14 do 22 hodin a v sobotu 11. října od 8 do 14 hodin.

Jak zjistíme „svou“ volební místnost, ve které bychom mohli hlasovat?

Zpravidla budou volební místnosti umístěny v budovách, ve kterých jste zvyklí hlasovat v jiných volbách. Odkaz na aktuálních přehled volebních místností v Olomouci včetně „volební kuchařky“ bude zveřejněn také na našich webových stránkách www.volbaprooloomouc.cz.

Kdo všechno se může zúčastnit voleb do Zastupitelstva města Olomouce?

Právo volit má každý občan města, za předpokladu, že je státním občanem České republiky, který alespoň v sobotu 11. října 2014 dosáhl věku nejméně 18 let a je v Olomouci přihlášen k trvalému pobytu. Určitá odchylka je tehdy, jedná-li se o občana jiného státu.

Kde lze získat hlasovací lístky?

Hlasovací lístky každý oprávněný volič obdrží nejpozději tři dny přede dnem voleb do svých poštovních schránek.

Pokud hlasovací lístky nenajdeme ve svých schránkách, co máme dělat? Můžeme jít volit?

Určitě ano, dostatečným množstvím hlasovacích lístků jsou vybaveny také jednotlivé volební komise. Ti vám jej na požádání vydají přímo ve volebních místnostech.

Co si musíme vzít s sebou do volební místnosti?

Důležité je, aby občan, který má zájem zúčastnit se voleb, prokázal ve volební místnosti svou totožnost. To lze učinit prostřednictvím občanského průkazu nebo cestovního pasu. Jeden z těchto dokladů je tedy nutné vzít s sebou.

V říjnových volbách se bude poprvé volit v rámci jednoho volebního obvodu, jak to bude s hlasovacími lístky? Bude jeden, nebo jich bude více?

Na rozdíl od předchozích voleb, budete tentokrát všechny členy olomouckého zastupitelstva vybírat na jednom hlasovacím lístku. Ten je tentokrát velmi rozměrný, jde o formát A1, což je de facto osm stránek formátu A4 rozložených vedle sebe. Bude to tedy velmi náročné na manipulaci s hlasovacím lístkem v samotné volební místnosti a bezesporu to bude činit velké nároky na pozornost při úpravě samotného hlasovacího lístku.

Když budu chtít lístek upravit tak, aby to bylo pro ČSSD co nejefektivnější, jak na to?

Nejlepším způsobem bude označit čtvereček v záhlaví sloupce před názvem ČSSD. Tak podpoříte kandidáty sociální demokracie jako celek.

Pokud budeme mít zájem vybrat jen některého z kandidátů na kandidátní listině ČSSD, jak to máme udělat?

Předně je třeba říci, že tento způsob je pro ČSSD méně výhodný a pokud máte zájem podpořit náš program, je opravdu výhodnější podpořit sociální demokracii jako celek, jak jsem uvedl výše. Nicméně, pokud si vyberete jen některého z kandidátů, máte možnost v rámci celého hlasovacího lístku uplatnit maximální počet celkem 45 preferenčních hlasů. Těchto pětačtyřicet kandidátů si můžete vybrat nejen v rámci jednoho kandidujícího subjektu, ale napříč všemi, které jsou uvedeny na hlasovacím lístku. Je však třeba říci, že vždy můžete dát jen 45 preferenčních hlasů.

Snad jen několik shrnujících dotazů závěrem. Kolik zastupitelů se volí a na jak dlouho? Kdo volí primátora?

Olomoucké zastupitelstvo má dnes 45 členů, čemuž odpovídá i počet preferenčních hlasů, které lze přidělit. Tento počet tedy bude stejný i v novém volebním období 2014 – 2018. Co se týče výběru nového primátora, tak o jeho osobě budou volbou rozhodovat až nově zvolení zastupitelé. Pokud vás však zaujal náš kandidát na primátora docent Antonín Staněk, podpořte kandidátní listinu ČSSD jako celek a otevřete tím prostor, aby se stal novým olomouckým primátorem.

Volební kuchařka, aneb jak úspěšně volit