„To, že se dnes tento záměr stal již minulostí, je dobrým signálem místním obyvatelům, kteří měli na toto téma již od jeho počátku jasný názor. Nemalou úlohu v této souvislosti sehráli především opoziční členové olomouckého zastupitelstva, zejména z řad ČSSD, kteří se od počátku stavěli za oprávněné požadavky občanů, kteří svůj nesouhlas s tímto záměrem prezentovali řadu let. Rozhodnutí Odboru strategického rozvoje Krajského úřadu Olomouckého kraje z počátku srpna letošního roku o zamítnutí žádosti Úřadu práce ČR o vydání rozhodnutí o umístění stavby označené jako „ÚP Olomouc – Tabulový vrch II“ je jasným dokladem toho, že toto řešení bylo již od svého počátku nesmyslné.“ uvedl k aktuálnímu vývoji člen Zastupitelstva města Olomouce Filip Žáček, který má v klubu ČSSD dané téma na starosti.

V minulém týdnu se rovněž na téma úřadu práce setkal s ministrem práce a sociálních věcí Františkem Koníčkem další z olomouckých zastupitelů za ČSSD Jiří Rozbořil, který mu předal výzvu zastupitelů města z řad ČSSD ohledně Tabulového vrchu.

„Chtěl bych Vás proto, s ohledem na sdělené argumenty a aktuální vývoj situace v této věci, požádat o odstoupení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Úřadu práce ČR od záměru výstavby nového komplexu úřadu práce v olomoucké lokalitě Tabulový vrch. Nejen my, ale především tisíce místních obyvatel Vám budou za takové rozhodnutí vděční.“ uvedl v dopise adresovaném ministrovi práce a sociálních věcí Jiří Rozbořil.

Vítáme odmítnutí záměru výstavby úřadu práce na Tabulovém vrchu v Olomouci