Co se událo 17. listopadu, ví v České republice snad téměř každý. Je jen otázkou, na který ten 17. listopad si právě vzpomeneme. Za posledních dvacet pět let se symbolem tohoto dne stala především tzv. sametová revoluce z roku 1989 a na ní navazující změny v politickém uspořádání tehdejšího Československa, které nakonec vedly ke vzniku dvou samostatných republik.

Někdy se však, alespoň já to tak cítím, vytrácí při vzpomínání v tento den ještě jeden významný letopočet, který vlastně zapříčinil, že události 17. listopadu 1989 (studentské demonstrace v Praze) proběhly právě v tomto listopadovém dni, a to rok 1939. Pro Olomouc coby univerzitní město a Hanou, která je rodištěm „hlavní postavy“ listopadu 1939, je 17. listopad 1939 snad ještě významnější než pro jiné regiony.

Vše začalo 28. října 1939, několik měsíců po vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava a na den přesně jednadvacet let od vzniku samostatného československého státu. V Praze se na pozadí tohoto výročí uskutečnily protinacistické demonstrace, kterých se zúčastnil i student medicíny Jan Opletal, rodák z dnešní Lhoty u Nákla nedaleko Olomouce. Během protestů byl okupanty postřelen a po několika dnech, 11. listopadu, svému zranění v nemocnici podlehl. Pohřeb Jana Opletala přerostl v další manifestaci proti nacistickému okupačnímu režimu, které se zúčastnily tisíce studentů, načež okupační správa reagovala 17. listopadu zatýkáním a popravou devíti studentských vůdců, na 1200 studentů bylo deportováno do koncentračních táborů. České vysoké školy byly uzavřeny. Ještě za 2. světové války je na trvalou památku těchto tragických událostí vyhlášen 17. listopad Mezinárodním dnem studentstva.

Nejen silný odkaz těchto událostí v kontextu dnešních událostí v Evropě, ale také fakt, že letos v lednu by Jan Opletal oslavil 100 let, mě vedly k tomu, abych na 17. listopad vzpomínal tam, kde je na Hané příběh listopadu roku 1939 zřejmě nejsilnější. A to na hřbitově v Nákle, nedaleko Opletalova rodiště, který se stal také místem jeho posledního odpočinku.    

Mgr. Filip ŽÁČEK, náměstek primátora 

Se starostou Nákla Markem Ošťádalem a rodinou u hrobu Jana Opletala