Zářijová návštěva předsedy vlády Bohuslava Sobotky potvrdila, že premiér vnímá problémy našeho města a je připraven mu pomáhat. Aktuálně je to východní obchvat města, který by měl odvést tranzitní dopravu z Holice, Hodolan, Bělidel, Chválkovic a Týnečka. "Takzvaná východní tangenta pomůže také obyvatelům okolních obcí, kteří do Olomouce dojíždějí za prací, případně vozí do městských škol své děti," připomněl primátor Staněk.

V sobotu 3. září se na olomoucké radnici uskutečnilo setkání premiéra Sobotky s primátorem Antonínem Staňkem a jeho náměstkem Filipem Žáčkem, poslanci Romanem Váňou a Jiřím Zemánkem, senátorem Martinem Tesaříkem, zástupci komisí městských částí a okolních obcí i mluvčím iniciativy Pro tangentu Miloslavem Šmídou. Bohuslav Sobotka se na něm zajímal o dosavadní vývoj kolem východní tangenty a plán kroků, které budou předcházet samotné výstavbě silničního obchvatu. „Jsem přesvědčen, že pro Olomouc je východní tangenta velmi důležitá. Jsem připraven osobně přispět při koordinaci a komunikaci klíčových institucí, mimo jiné resortů dopravy a kultury,“ uvedl po jednání předseda ČSSD.

Náměstek primátora Filip Žáček na jednání s premiérem zdůraznil připravenost města pomoci Ředitelství silnic a dálnic při řešení majetkoprávních záležitostí, které se budou města dotýkat. V případě takové stavby bude třeba mimo jiné vykoupit řadu pozemků a koordinovat postup řady vlastníků. „Nabízíme státu pomocnou ruku a jsme připraveni operativně reagovat na případné žádosti o pomoc,“ konstatoval Filip Žáček.

Diskusi o urychlení obnovy přípravy východní tangenty inicioval senátor Martin Tesařík. Ten následně s primátorem Antonínem Staňkem svolal na půdu olomoucké radnice několik jednání klíčových institucí s cílem definovat případné problémy, které by mohly vybudování obchvatu komplikovat.

Zářijové jednání o východní tangentě bylo již třetím setkáním premiéra se zástupci Olomouce nad problémy města a regionu. Poprvé se podařilo upřít pozornost na problematiku takzvaného rozpočtového určení daní, konkrétně na příjmy měst a obcí. Podruhé zástupci Olomouce při jednání s předsedou vlády rozporovali záměr ministerstva životního prostředí zvýšit poplatky za odběr podzemních vod. To by v případě našeho města vedlo k výraznému zdražení pitné vody s velkým negativním dopadem pro obyvatele. Bohuslav Sobotka se svými kolegy z ČSSD ve vládě nakonec tomuto postupu zabránil. „Oceňuji zájem pana premiéra o problémy Olomouce. V případě poplatků za odběr podzemní vody nám velmi pomohl,“ konstatoval primátor Antonín Staněk.

Předsedy vlády Bohuslav Sobotka v Olomouci