Komplexní oprava Jihoslovanského mauzolea v Bezručových sadech je jedna ze stěžejních akcí města věnovaných pietním místům na jeho území. Samotná akce se dle projektu vyšplhá na několik milionů korun, nicméně po dokončení všech tří etap vrátí tomuto neoklasicistnímu objektu z roku 1926 důstojnou podobu. Ne každý ví, že mauzoleum je místem posledního odpočinku více než tisícovky jugoslávských vojáků, kteří zemřeli v moravských vojenských nemocnicích během 1. světové války, a že autorem sochařské výzdoby je známý olomoucký sochař Julius Pelikán. Jsem proto rád, že se po dořešení složitých majetkoprávních vztahů podařilo v posledních týdnech akci rozběhnout, jelikož městská rada spustila výběrové řízení na dodavatele první etapy, která spočívá v realizaci opatření proti vlhkosti a opravě přilehlých teras se schodišti. Další etapy by měly následovat v příštích letech i díky finanční podpoře z ministerstva obrany. Jsem rád, že na realizaci tohoto projektu byla v městské samosprávě shoda, protože vedle faktu, že se jedná o dosti neutěšené místo v jednom z frekventovaných olomouckých parků, je to také jedna z možností, jak prokázat úctu obětem tohoto válečného konfliktu. O to symboličtější je, že tento projekt probíhá v době, kdy si připomínáme 100 let od tohoto krvavého konfliktu.

Mgr. Filip Žáček, předseda klubu zastupitelů ČSSD

Zdroj: olomouckadrbna.cz

Mauzoleum v Bezručových sadech