Soud v minulých dnech rozhodl o tom, že město porušilo výměnou lamp na Horním náměstí autorská práva a musí architektovi Janu Šépkovi zaplatit 100 tisíc korun za způsobenou újmu, navrch se mu musí omluvit. Lampy ale na Horním náměstí zůstanou.  Jak se díváte na celou kauzu? Jak hodnotíte výsledek sporu? Myslíte si, že výměna lamp na Horním náměstí byla chyba?
 
Celý tento spor má několik rovin. Předně je třeba si zodpovědět otázku, zda je v tomto případě právo vlastnické nadřazeno právu autorskému. Já říkám, že ano, protože náměstí, po kterém denně projdou tisíce lidí, není dílem v galerii, ale veřejným prostranstvím, jež musí být 100% funkční. Pro mě osobně ani pro město není ještě celý spor u konce, protože se vůči rozhodnutí krajského soudu určitě odvoláme. Co se týče sporné výměny lamp, tak je třeba zdůraznit, že byla naprosto legální a s ohledem na stav předchozích svítidel i nezbytná.

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor statutárního města Olomouce 

Zdroj: olomouckadrbna.cz

Horní náměstí