Předsednictvo místní organizace

Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.

primátor statutárního města Olomouce
předseda místní organizace ČSSD v Olomouci

Narodil se 2. března 1966 v Olomouci. Absolvent Gymnázia ve Šternberku (1980-1984), absolvent Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů: český jazyk a občanská nauka (1985-1990). Po absolvování vojenské základní služby (1990-1991) pracoval jako středoškolský učitel nejprve na Vojenské střední škole protivzdušné obrany státu v Liptovském...

PhDr. Pavel Urbášek

náměstek primátora statutárního města Olomouce
předsednictvo místní organizace ČSSD v Olomouci

Narodil se 20. listopadu 1959 v Šumperku. Vystudoval gymnázium v Zábřehu na Moravě a obor  historie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (1979–1983). Od absolutoria svých vysokoškolských studií žije a pracuje v Olomouci. Působil v olomouckém Vlastivědném muzeu, v současnosti pracuje na Univerzitě Palackého v Olomouci jako ředitel univerzitního archivu a historik...

Bc. Miroslav Petřík

neuvolněný člen Rady města Olomouce
předsednictvo místní organizace ČSSD v Olomouci

Narodil se 28. listopadu 1969 v Olomouci, s níž spojil svůj život i práci. Po absolutoriu hejčínského gymnázia vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy university v Brně, obor veřejná správa. Od středoškolských studií se věnuje problematice životního prostředí. V komunální politice působil dvě volební období jako náměstek primátora (1994-8 nezávislý kandidát za SZ, 2002-6 za ČSSD). V posledních...

Statutární zástupce předsedy.

Mgr. Filip Žáček

náměstek primátora statutárního města Olomouce
předseda klubu zastupitelů ČSSD
předsednictvo místní organizace ČSSD v Olomouci

Narodil se 14. července 1987 v Olomouci a celý svůj dosavadní život strávil v tomto městě. Základní školu navštěvoval v Olomouci na Tererově náměstí, ze které po absolvování pěti ročníků odešel na osmileté studium Gymnázia Olomouc – Hejčín. Zde v roce 2007 složil maturitní zkoušku. V letech 2007 až 2011 studoval práva na Univerzitě Palackého v...

Hana Kaštilová-Tesařová

Sociálně demokratické ženy
Řeší problematiku žen a členskou základnu MO ČSSD.