Kultura a vzdělání 

 • Statutární město Olomouc podporuje obě vysoké školy na svém území formou grantů. Pravidelné podpory v celkové výši kolem 84 milionů korun se dostává také organizacím působícím v oblasti sportu, kultury a sociálních věcí.
 • Provoz divadla, filharmonie a zoologické zahrady ročně zabezpečujeme částkou přes 170 milionů korun z městského rozpočtu. 
 • Další finanční prostředky samospráva uvolňuje na průběžné investice ve svých příspěvkových organizacích, jako jsou vedle zmíněných kulturních institucí a ZOO především mateřské a základní školy.
 • Během současného volebního období jsme do konce roku 2016 vytvořili již 87 nových míst v mateřských školách a další připravujeme.

 
Přátelská doprava 

 • Prosadili jsme symbolické jízdné pro seniory, účastníky odboje a dárce krve. Zavedli jsme nové zvýhodněné časové jízdenky zaměřené mimo jiné i na žáky a studenty.
 • Do bezpečných přechodů pro chodce jsme během prvních dvou let volebního období investovali na 15 milionů korun, další přechody se dokončují i v roce 2017.
 • Budujeme nová parkovací místa na olomouckých sídlištích, prozatím Nových Sadech, Lazcích, Neředíně nebo na Nové Ulici. Financujeme rozšiřování sítě cyklostezek včetně jejich napojení na páteřní dálkové trasy.
 • Spustili jsme rekonstrukci ul. 1. máje, která umožní zachování tramvajové dopravy v této části města. Podařilo se nám odstranit nejvýznamnější překážky pro pokračování tramvajové trati na Nové Sady a jednáme o jejím prodloužení až do Slavonína.

 
Rozvoj města

 • Prosadili jsme takovou variantu protipovodňových opatření, která ochrání centrum města před velkou vodou, a zároveň bude atraktivní pro občany.
 • Připravujeme novou rozvojovou zónu pro podnikání v nevyužitém brownfieldu v Neředíně, která do města přivede nové investory a přinese nová pracovní místa.
 • Při rozvoji města klademe velký důraz na vyváženost investic do jednotlivých městských částí.
 • Zastavili jsme privatizaci cenných domů v historickém jádru města. Pro vybrané nemovitosti hledáme kupce formou elektronických aukcí s maximální transparentností.
 • Udrželi jsme v majetku města na 1.500 bytů, které nám umožňují realizovat zodpovědnou sociální politiku.
 • Provedli jsme reformu nakládání se zemědělskou půdou v majetku města a audit dalších zásadních smluv.