Mgr. Radek Čapka

člen Zastupitelstva města Olomouce
výbor místní organizace ČSSD v Olomouci

Narodil se 12. října 1966 v Olomouci, absolvoval Slovanské gymnázium Olomouc (1982-1986)  a Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor český jazyk - historie (1988-1993). Pracuje na Gymnáziu Čajkovského v Olomouci, jako pedagog od roku 1994 a od roku 2009 také jako jeho ředitel. Vedle pedagogické činnosti, na gymnáziu i ve Výboru pro výchovu a vzdělávání Olomouckého kraje,  je úzce spjat také s podporou sportu ve městě Olomouci a regionu. Gymnázium pod jeho vedením posílilo celkové propojení s veřejným prostorem i svůj sportovní program a intenzivní spolupráci se sportovními kluby. V nově vybudovaném sportovním areálu gymnázia, vedle školního studentského sportování a řady celoročních turnajů a akcí, probíhají i vrcholové celostátní soutěže a sportovní činnost olomouckých klubů.

V roce 2014 byl zvolen do Zastupitelstva města Olomouce. Vede odbornou Komisi pro sport a tělovýchovu Rady města Olomouce.

Kontakt: radecz@seznam.cz
Ikona Facebook