Desítky nových parkovacích míst vzniknou během letošní stavební sezony na olomouckých sídlištích. Radnice se snaží vyjít vstříc motoristům, kteří především v odpoledních hodinách hledají u svých domovů obtížně místa, kde by odstavili svá vozidla.

Prvních téměř padesát nových parkovacích stání mohou začít využívat obyvatelé olomouckého sídliště Lazce. V ulici Na Letné v místě širokého travnatého pásu vzniklo zcela nové parkoviště. Připojilo se tak k dalším projektům dlouhodobé koncepce řešení statické dopravy na olomouckých sídlištích, kterou se městu postupně daří naplňovat.

Složitou situaci s neustále rostoucím počtem automobilů řeší město Olomouc také pomocí postupně zpracovávaných regulačních plánů. Ty stanovují podrobnější využití ploch, což mimo jiné znamená i řešení statické dopravy, tedy parkovacích kapacit. Navyšování kapacity parkovacích míst, zejména v nejvytíženějších lokalitách, je jednou z našich priorit. Postupně se nám i na přeplněných sídlištích daří hledat řešení, která jsou samozřejmě omezená prostorem, ale i tak mohou život na sídlištích mnoha lidem ulehčit.

Na lazeckém sídlišti se nyní podařilo najít prostor pro poměrně velké nové parkoviště. Investice za 1,7 milionu umožnila stavbu 47 nových parkovacích stání v místě širokého travnatého pásu podél ulice Na Letné. Součástí stavby byla také úprava chodníků i nová výsadba stromů a keřů. Jsme si vědomi toho, že s rostoucím počtem aut ve městě je situace na olomouckých sídlištích čím dál složitější. Musíme ale říct, že se nám nedostatek parkovacích stání daří postupně dle možností řešit. Téměř padesátka nových míst není málo, místním obyvatelům parkování jistě ulehčí. V rámci investice se v ulici Na Letné objevil také nový zpomalovací práh. Jeho umístění souvisí se zavedením „zóny 30“, která by měla uvnitř sídliště vzniknout během léta. Zóna 30 bude ohraničena ulicemi Dlouhá a Lazecká.

 

Dalších parkovacích stání se však Olomoučané brzy dočkají i na jiných místech ve městě. Šestnáct nových míst k parkování v současné době vyrůstá na sídlišti v městské části Nové Sady. Parkoviště, které vzniká na místě bývalého betonového hřiště, pomůže zejména obyvatelům Werichovy ulice. Požadavek na navýšení počtu parkovacích stání vzešel od obyvatel okolních domů. V místě někdejšího oploceného hřiště firma postupně vybudovala šestnáct nových parkovacích stání, z nichž jedno bude vyhrazené pro držitele průkazu ZTP. Součástí stavebních prací je nový vjezd, který vznikl v místě sousedícího stávajícího parkoviště, i předlážděný chodník. Projekt vznikal ruku v ruce s místně příslušnou komisí městské části, která dokáže podmínky v místě posoudit nejlépe. Dalších 89 legálních parkovacích stání letos vznikne v souvislosti s úpravou Dělnické ulice v okolí Tererova náměstí v Neředíně

Během loňského roku se městu podařilo vybudovat na Nových Sadech celkem čtyřiačtyřicet nových parkovacích stání za celkem 3 miliony korun. Další prostory pro parkování v této lokalitě by měly pomoci řešit také připravované regulační plány, které stanovují podrobnější využití daného území právě i v souvislosti s parkovacími kapacitami.

 

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor
Mgr. Filip Žáček, náměstek primátora

Nová parkovací místa