PhDr. Pavel Urbášek

náměstek primátora statutárního města Olomouce
předsednictvo místní organizace ČSSD v Olomouci

Narodil se 20. listopadu 1959 v Šumperku. Vystudoval gymnázium v Zábřehu na Moravě a obor  historie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (1979–1983). Od absolutoria svých vysokoškolských studií žije a pracuje v Olomouci. Působil v olomouckém Vlastivědném muzeu, v současnosti pracuje na Univerzitě Palackého v Olomouci jako ředitel univerzitního archivu a historik soudobých dějin. Ve vědecké činnosti se zabývá zejména dějinami vysokého školství, orální historií a dějinami tzv. normalizace. Je autorem a spoluautorem několika vědeckých monografií (např. Kapitoly z dějin univerzitního školství na Moravě v letech 1945–1990, Olomouc 2003; Vítězové? Poražení? Praha 2005; Vysokoškolský vzdělávací systém v letech tzv. normalizace, Olomouc 2008; Vysokoškolský vzdělávací systém v letech 1945–1969, Olomouc 2012). Členem ČSSD je od roku 2007. Od roku 2010 je členem Zastupitelstva města Olomouce, pracoval rovněž v kulturních komisích na úrovni místní i krajské samosprávy. Je místopředsedou místní organizace ČSSD v Olomouci.

Po komunálních volbách v roce 2014 byl zvolen náměstkem primátora, řídí odbor školství a odbor vnějších vztahů a informací. 

Kontakt: pavel.urbasek@olomouc.eu