Mgr. Filip Žáček

náměstek primátora statutárního města Olomouce
předseda klubu zastupitelů ČSSD
předsednictvo místní organizace ČSSD v Olomouci

Narodil se 14. července 1987 v Olomouci a celý svůj dosavadní život strávil v tomto městě. Základní školu navštěvoval v Olomouci na Tererově náměstí, ze které po absolvování pěti ročníků odešel na osmileté studium Gymnázia Olomouc – Hejčín. Zde v roce 2007 složil maturitní zkoušku. V letech 2007 až 2011 studoval práva na Univerzitě Palackého v Olomouci a od roku 2011 v Bratislavě, kde promoval v roce 2014. Krátce po maturitě začal pracovat na pozici asistenta tehdejšího předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Poradenské a konzultační činnosti a spolupráci se členy Parlamentu ČR se věnuje dodnes.

Do politiky vstoupil v roce 2005, kdy se stal v Olomouci členem České strany sociálně demokratické. Zde postupně pracoval na úrovni okresní, krajské i celostátní, dnes působí jako místopředseda olomoucké místní organizace ČSSD. Komunální politice se aktivně věnuje od roku 2006, kdy působil v Komisi městské části Olomouc – Nová Ulice, v roce 2010 byl za volební obvod Neředín, Tabulový Vrch, Nová Ulice a Topolany zvolen do Zastupitelstva města Olomouce na kandidátce ČSSD. 

Věnuje se také řadě neziskových aktivit zaměřených především na péči o válečné veterány, sociální témata a diskusi o významných společenských otázkách. Je členem Masarykovy demokratické akademie v Olomouckém kraji, Českého svazu bojovníků za svobodu a Československé obce legionářské. V roce 2009 společně s přáteli založil nestátní neziskovou organizaci Iniciativa pro podporu vypálených obcí, která se zaměřuje na péči o místa, jež byla v období 2. světové války postižena nacistickými represáliemi. 

Po komunálních volbách v roce 2014 byl zvolen neuvolněným členem Rady města Olomouce. Působí také jako předseda klubu ČSSD v městském zastupitelstvu. V září 2015 byl zastupitelstvem zvolen náměstkem primátora s kompetencemi pro odbory majetkoprávní, investic a právní. Do svého zvolení náměstkem primátora vedl odbornou Majetkoprávní komisi Rady města Olomouce.

Kontakt: filip.zacek@olomouc.eu
Ikona Facebook