Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.

primátor statutárního města Olomouce
předseda místní organizace ČSSD v Olomouci

Narodil se 2. března 1966 v Olomouci. Absolvent Gymnázia ve Šternberku (1980-1984), absolvent Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů: český jazyk a občanská nauka (1985-1990). Po absolvování vojenské základní služby (1990-1991) pracoval jako středoškolský učitel nejprve na Vojenské střední škole protivzdušné obrany státu v Liptovském Mikuláši (1991-1992) a následně na Gymnáziu ve Šternberku (1992-2000). Od roku 2000 do současnosti působí na Katedře společenských věd Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci – nejdříve jako odborný asistent a od roku 2013 jako docent v oboru pedagogika. V roce 2013 byl pověřen vedením Katedry společenských věd a od 1. 2. 2014 byl jmenován proděkanem pro studijní záležitosti. 

Je autorem tří monografií a řady vědeckých a odborných článků v tuzemských i zahraničních časopisech a sbornících. Člen ČSSD od roku 2001. Aktivně pracuje v odborných komisích v rámci Olomouckého kraje (komise pro vnější vztahy 2008-2012, komise pro mládež a sport 2012-2016) i městské samosprávy (člen kulturní komise 2006-2010, člen komise pro sport a tělovýchovu 2010-2014, od roku 2002 v komisi městské části č. 15 Nové Sady a v letech 2006-2010 jako její předseda). V roce 2010 byl zvolen do Zastupitelstva města Olomouce a v letech 2012 - 2014 byl předsedou klubu zastupitelů ČSSD. Je předsedou místní organizace ČSSD v Olomouci.

Po komunálních volbách v roce 2014 byl zvolen primátorem statutárního města Olomouce. Vedle zastupování města navenek řídí odbor kanceláře primátora, odbor dopravy a odbor interního auditu a kontroly.

Kontakt: antonin.stanek@olomouc.eu
Ikona Facebook