Bc. Miroslav Petřík

neuvolněný člen Rady města Olomouce
předsednictvo místní organizace ČSSD v Olomouci

Narodil se 28. listopadu 1969 v Olomouci, s níž spojil svůj život i práci. Po absolutoriu hejčínského gymnázia vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy university v Brně, obor veřejná správa. Od středoškolských studií se věnuje problematice životního prostředí. V komunální politice působil dvě volební období jako náměstek primátora (1994-8 nezávislý kandidát za SZ, 2002-6 za ČSSD). V posledních dvou volebních obdobích do městského zastupitelstva nekandidoval. Od roku 2007 pracuje jako ředitel akciové společnosti Technické služby města Olomouce. Patří k předním odborníkům na problematiku nakládání s odpady, v Olomouci prosadil v této oblasti zavedení moderních přístupů, přednáší na odborných konferencích a seminářích. V komunální politice se dále věnoval jako člen finančního výboru otázkám hospodaření a investic města. Stál u vzniku obecně prospěšné společnosti Sluňákov, jejíž ekologické centrum patří k nejznámějším v České republice. 

Po komunálních volbách v roce 2014 byl zvolen neuvolněným členem Rady města Olomouce. Působí ve Finančním výboru Zastupitelstva města Olomouce.

Statutární zástupce předsedy.

Kontakt: miroslav.petrik@olomouc.eu