Do oprav a údržby památkových objektů na území města Olomouce jde v letošním roce více než 400 tisíc korun. Vedle Caesarovy kašny na Horním náměstí investovalo město v roce 2015 nemalé finanční prostředky také do dalších památkových objektů.

Jedná se především o drobné sakrální stavby, jako jsou boží muka nebo smírčí kříže, umístěné v různých částech města. Těchto staveb majetkoprávní odbor magistrátu udržuje celkem 145, mezi nimi také soubor šesti barokních kašen prohlášených národní kulturní památkou.

Náklady na restaurátorskou údržbu Caesarovy kašny v tomto roce přesáhly částku 115 tisíc korun. Vedle této cenné památky v centru města investujeme letos dalších více než 300 tisíc korun do oprav několika drobných sakrálních staveb, které jsou umístěny v jednotlivých městských částech. Nového kabátu se tak dočkaly například kamenné kříže v Nedvězí nebo na Bělidlech. Kompletní opravu včetně terénních úprav pro odvedení vlhkosti pak prodělala trojboká boží muka na Zolově ulici ve Slavoníně. Právě boží muka na Zolově ulici dostala také novou střešní krytinu a omítky včetně výmaleb.

Do konce roku se nového vzhledu dočkají ještě dvě památky místního významu, a to boží muka mezi Slavonínem a Nedvězím a kamenný kříž v Droždíně při ulici E. Junkové. Při výběru staveb, do jejichž údržby a obnovy budeme v jednotlivých letech investovat, zohledňujeme vedle jejich stavu také priority jednotlivých komisí městských částí.

Mgr. Filip Žáček, náměstek primátora

Foto kostela Sv. Michala