Na pozadí dějinného vývoje olomouckých městských částí Tabulový Vrch a „Mačkalov“ můžeme vidět zvláštní snoubení prvků, které vždy charakterizovaly naše krásné město. Nedaleko Tabulového Vrchu tak můžeme potkat stopy armády, v podobě fortu z 19. století, a v nedalekém okolí například v Neředíně historickou obec, která se k Olomouci připojila teprve bezmála před sto lety. Nechybí zde však ani „monumentální“ panelové domy z 2. poloviny minulého století, jež zdejšímu sídlišti dávají jeho osobitý ráz.

Ať už hodnotíme „Mačkalov“ a jeho okolí jako lepší, či horší místo k životu, pro mnohé z nás je to především domov, a to včetně mě, ačkoli již bývalý. Okolní zákoutí byla místem, kde jsme v dětství trávili volný čas a ve zdejších školách jsme se učili číst a psát. To, že toto sídliště vzniklo bezmála před několika desítkami let a zdaleka se nemůže pyšnit tak bohatou staletou historií jako sousední čtvrti Neředín nebo Nová Ulice na tom nic nezmění.

Příležitost zamyslet se nad zmíněnými aspekty této čtvrti budeme mít právě v sobotu 12. června, kdy tamní komise městské části uspořádá již druhý ročník akce pro širokou veřejnost pod názvem „Den Tabulového Vrchu“. Ten nabídne v čase od 13 do 16 hodin v areálu Parku Malého prince na Stiborově ulici zábavné aktivity pro děti, soutěže o ceny, něco z historie této čtvrti a další zajímavý program, který ocení všichni návštěvníci. Součástí programu je i turnaj v malé kopané mezi týmy okolních základních škol. Budete-li mít prostor, určitě se přijďte podívat na tuto netradiční akci, nad kterou jsem měl čest převzít záštitu. Takové akce jsou nesporným důkazem toho, že i městské částí žijí aktivním společenským životem.

Filip ŽÁČEK, náměstek primátora

Letecký pohled na sídliště na Tabulovém Vrchu