Olomoucká sociální demokracie si připomněla letošní 140. výročí od vzniku levice v někdejším Rakousku – Uhersku a 95. výročí od zvolení prvního sociálně-demokratického starosty Olomouce. Tím byl po komunálních volbách 6. září 1919 zvolen soudní rada a sociální demokrat JUDr. Karel Mareš.

Výročí připomíná putovní výstava nazvaná „Za svobodu, spravedlnost a solidaritu“ připomínající 150 a 135 let sociální demokracie v Německu a českých zemích. Ta bude v prostorách atria Regionálního centra Olomouc (Jeremenkova 40b, Olomouc) přístupna veřejnosti od 3. do 29. září letošního roku. V rámci vernisáže byla výstava doplněna o nový panel vytvořený u příležitosti 95. výročí od prvních svobodných a demokratických komunálních voleb na olomouckou radnici. Nad výstavou převzali patronát hejtman Olomouckého kraje Ing. Jiří Rozbořil a senátor za Olomouc a okolí Ing. Martin Tesařík.

„Našim cílem je představit sociální demokracii jako sebevědomou a tradiční stranu, která stála u zrodu demokracie nejen v tehdejším Československu, ale i v našem městě. Byla to právě sociální demokracie, kdo zvítězil v prvních svobodných komunálních volbách v roce 1919 a byl to její představitel, kdo se stal prvním českým starostou Olomouce. Chceme proto především v době, kdy je mnohdy tradice u politických stran předmětem kritiky řady nových „politických“ projektů a hnutí, poukázat na to, že se jako sociální demokraté nemáme za co stydět a na rozdíl od nich máme nač navazovat.“ uvedli iniciátoři projektu v Olomouci zastupitelé Mgr. Filip Žáček a PhDr. Pavel Urbášek.

JUDr. Karel Mareš (* 28. 1. 1872 v Hostovicích - † 2. 6. 1952 v Olomouci)

První český starosta města Olomouce pocházel ze středních Čech. Po maturitě v roce 1891 na berounském gymnáziu absolvoval právnickou fakultu na české univerzitě v Praze. Po promoci na doktora obojího práva nastoupil službu v justici u okresního soudu v Novém Městě na Moravě, odtud přešel k soudu do Přerova a v roce 1910 byl v hodnosti soudního rady přeložen do Olomouce. Díky svým dobrým organizátorským schopnostem a ostatním kladným vlastnostem si ho sociální demokracie vybrala na svou kandidátku do prvních komunálních voleb. Volby v roce 1919 skončily jasným vítězstvím sociální demokracie. Pro Čs. sociální demokracii dalo svůj hlas 43,2 % českých voličů, pro německou 49,2% Němců. JUDr. Karel Mareš převzal úřad starosty 6. září 1919. Čekal ho nesmírně těžký úkol – důsledky světové války v rozvráceném zásobovacím systému, v zanedbané péči o městský majetek a v mnoha dalších potížích se jen velmi zvolna dařilo mírnit.

ČSSD si připomněla 95 od zvolení prvního českého starosty Olomouce