Čtyři členové Městského zastupitelstva dětí a mládeže nahlédli do pracovního dne olomouckých radních. Mladí zastupitelé strávili den na radnici a absolvovali pracovní program například s primátorem Antonínem Staňkem a jeho náměstkem Filipem Žáčkem.

„Je to smysluplná cesta, která dokáže zapojit mladé lidi do prostředí komunální politiky. Je důležité, aby měli povědomí o tom, jak politika funguje. Jsem přesvědčen, že jen poučený člověk se dokáže rozumně orientovat a nenechá se svádět rozličnými populistickými názory,“ vysvětlil při setkání primátor Antonín Staněk.

Čtyřčlenná skupinka mladých zastupitelů stihla za pár hodin absolvovat tiskovou konferenci, debatu s polskými hosty u příležitosti přijetí delegace z partnerské střední školy polygrafické v Krakově i diskusi s primátorem. Část z nich dostala příležitost osobně zkontrolovat průběh stavebních prací při rekonstrukci Mauzolea jihoslovanských vojínů v Bezručových sadech a opravu kina Metropol. „Smyslem bylo, ukázat mladým jinou stránku politiky a výkonu veřejné funkce, než je ta, která je často prezentována v médiích,“ řekl náměstek Filip Žáček. "Věřím, že je to začátek další spolupráce s mladými lidmi, která dokáže přinést nové podněty a inspiraci samosprávě města," shrnul s přesvědčením primátor Staněk.

Po nahlédnutí do fungování městské samosprávy, neskrývala většina studentů nadšení i údiv zároveň. „Byl to skvělý den, viděl jsem opravu mauzolea, ale taky stohy papírů, které jsem doteď nikdy neviděl,“ ocenil Pavel Puška, který strávil čas společně s náměstkem Filipem Žáčkem. „Podíval jsem se na formální i neformální stránku politiky. Jsem rád, že nás vzali do terénu“, popsal Jan Hýsek. „Je vidět, že politici nesedí na zadku, jak si mnozí myslí,“ zhodnotil svérázně a s úsměvem čas strávený na radnici předseda mladých zastupitelů Michael Rejman.

Městské zastupitelstvo dětí a mládeže je skupina 19 chlapců a dívek, kteří mají zájem o veřejné dění a zlepšení kulturního i sportovního vyžití pro mladé lidi v Olomouci. Členové jsou voleni řádnými volbami podle statutu na období dvou let. Scházejí se dvakrát do měsíce v prostorách Otevřeného klubu DDM Olomouc na Nových Sadech.

Zdroj: www.olomouc.eu (kráceno)

Členové Městského zastupitelstva dětí a mládeže na radnici