Bezpečný přechod pro chodce bude součástí plánované výstavby nového vjezdu do areálu olomoucké fakultní nemocnice. Radní města se zabývali plánovaným přechodem na Hněvotínské ulici, který vznikne v rámci připravované společné investice města a Fakultní nemocnice Olomouc.

„Plánovaná stavba nového vjezdu přinese odlehčení velmi problematické a ve špičkách mnohdy kritické situaci u stávajícího odbočení do areálu nemocnice při křižovatce ulic Hněvotínská, Albertova, Štítného, Foerstrova. Má zlepšit průjezd sanitek, zásobování klinik i zázemí zdravotnického zařízení a bude přínosem i pro širokou veřejnost.“ uvedl primátor Antonín Staněk.

Díky součinnosti města tak v Hněvotínské ulici vznikne i nový přechod pro chodce. „Navrhované vybudování přístupového chodníku s přechodem pro pěší, který umožní veřejnosti průchod z přilehlého sídliště a od autobusové zastávky MHD do areálu nemocnice, je dalším pozitivním aspektem. Na tomto frekventovaném úseku tak vznikne potřebný nový plnohodnotný přechod pro chodce,“ vysvětlil investiční náměstek Filip Žáček. Na vjezd naváže účelová komunikace, která umožní napojení na stávající dopravní síť v areálu. „Záměrem vedení nemocnice je do budoucna jednat s městem i o tom, aby tato parkoviště mohla být využívána také obyvateli z okolí,“ uvedl náměstek.

V rámci stavby musí být stávající komunikace v Hněvotínské ulici z důvodu bezpečnosti a plynulosti silničního provozu rozšířena a osazena dělicími ostrůvky. Rozšíření komunikace současně vyvolá i potřebu přeložky inženýrských sítí. Předpokládaný podíl města na realizaci by neměl překročit 4 miliony korun. V současné době probíhají projekční práce na přípravě této investiční akce.

Zdroj: www.olomouc.eu

Foto přechod pro chodce