OTÁZKA PRO ČSSD: OLOMOUCKÝ HRAD

Jak nahlížíte na celou problematiku projektu Olomouckého hradu? Realizovat, či nerealizovat? Proč?

Stamilionový projekt Olomouckého hrad v takové podobě a rozsahu, jak byl prezentován v závěru minulého volebního období, je nad možnosti města. Dotčenou lokalitu Dómského...

OTÁZKA PRO ČSSD: VYUŽITÍ DOLNÍHO NÁMĚSTÍ

Jste spokojeni se současným stavem Dolním náměstí, co se týče jeho využití (kulturní akce, relaxační zóna pro Olomoučany a turisty, parkování)? Pokud ne, jaké konkrétní kroky byste podnikli pro zlepšení situace na Dolním náměstí?
V posledních letech učinila městská...

ČLENSKÁ SCHŮZE ČSSD A PRIMÁRNÍ VOLBY DO SENÁTU

V pátek 1. dubna 2016 se od 16.30 hodin uskuteční členská schůze místní organizace ČSSD v Olomouci. Jednání proběhne v prostorách Regionálního centra Olomouc v sále Centaurus (Jeremenkova 40B, výšková budova před olomouckým nádražím). Prezence probíhá od 16.00 hodin. Na setkání za městský výbor...

ODPOVÍDÁME MÉDIÍM: MĚSTSKÝ ROZPOČET...

Proč se podle Vás Olomouc dostala do 2 mld. dluhu, kdo je za to zodpovědný a co je možné a nutné udělat pro oddlužení?
 
Stávající míra zadlužení Olomouce je výsledkem minulých volebních období. Nicméně ani zadlužení nelze hodnotit zkratkovitě a je při jeho hodnocení...

ODPOVÍDÁME MÉDIÍM: BUDOUCNOST NÁMĚSTÍ REPUBLIKY

Jak by podle Vás mělo v budoucnu vypadat náměstí Republiky?

Městská rada letos v únoru uložila zadat zpracování územní studie právě na lokalitu náměstí Republiky a navazující veřejná prostranství. Jejím úkolem bude prověřit stávající podobu těchto prostranství a přijít s...

OLOMOUCKÉ RADNICI SE NELÍBÍ PLÁNOVANÉ ZDRAŽENÍ VODNÉHO A STOČNÉHO

S obsahem připravované novely zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), se seznámili olomoučtí radní. K obsahu novely připravené ministerstvem životního prostředí, která by v důsledku vedla mimo jiné ke skokovému navýšení poplatku za odběr podzemní vody (v roce...

KORESPONDENČNÍ HLASOVÁNÍ PRO KRAJSKÉ VOLBY

Členové ČSSD v Olomouckém kraji již obdrželi své hlasovací lístky pro korespondenční hlasováním v rámci primárních voleb do Zastupitelstva Olomouckého kraje v roce 2016, které bylo schváleno 11. ledna 2016. Pro bližší informace ke korespondenčnímu hlasování přejděte na...

NA PRAVOU MÍRU ANEB JAK TO JE SKUTEČNĚ: RADNIČNÍ LISTY

V této rubrice přinášíme pohled na témata, jež se stala předmětem dezinterpretace, polopravd a otevřených fabulací našich politických oponentů.

Pane primátore, co skutečně vedlo vedení města ke změně vydavatele Radničních listů a jak celý proces probíhal a bude ještě probíhat?...

Krátké zamyšlení: Půda jako výrobní prostředek…

Statutární město Olomouc dnes pronajímá, respektive propachtovává, k zemědělským účelům zhruba 344 hektarů půdy patřící co do kvality k těm nejlepším v naší zemi. Ačkoli celková výměra pozemků není nijak astronomická, bezesporu je to jedna z důležitých hodnot v majetku statutárního města...

Pages