OLOMOUC VSTUPUJE DO ROKU 2016 S VYROVNANÝM ROZPOČTEM

Olomoucké zastupitelstvo na svém prosincovém zasedání schválilo rozpočet statutárního města Olomouce na rok 2016. Jeho příjmy příští rok klesnou z letošních 2,053 mld. korun na 1,982 mld. korun. Na investice bude v příštím roce směřováno 356 mil. korun ve vlastních zdrojích, což je o 76 mil....

NOVÁ KONCEPCE UVÁDÍ, JAK BUDE MĚSTO HOSPODAŘIT S VYBRANÝMI NEMOVITOSTMI

Zastupitelé města Olomouce na svém prosincovém jednání schválili dokument, který se zabývá dlouhodobým plánem hospodaření s vybraným nemovitým majetkem města, a to v období do roku 2018. Schválená koncepce přiblíží občanům záměry města, které má v příštích letech v nakládání s konkrétními...

OLOMOUCKÁ ČSSD SI ZVOLILA NOVÉ VEDENÍ

Na listopadové schůzi členové sociální demokracie v Olomouci volili své nové devatenáctičlenné vedení na následující dvouleté funkční období. Staronovým předsedou místní organizace byl zvolen olomoucký primátor Antonín Staněk, který získal podporu 95 % hlasujících členů. Dále byli do výboru...

NAPLŇOVÁNÍ VYBRANÝCH PRIORIT ČSSD PO ROCE VE VEDENÍ MĚSTA

V oblasti dopravy jsme hovořili o rekonstrukci stávajících tramvajových tratí v centru města. Jak si stojíme dnes?

Zastupitelstvo města Olomouce dne 14. 9. 2015 schválilo odůvodnění veřejné zakázky na rekonstrukci komunikace 1. máje, kdy se jedná o komplexní rekonstrukci dané...

Sedmnáctý listopad 1939, nebo 1989?

Co se událo 17. listopadu, ví v České republice snad téměř každý. Je jen otázkou, na který ten 17. listopad si právě vzpomeneme. Za posledních dvacet pět let se symbolem tohoto dne stala především tzv. sametová revoluce z roku 1989 a na ní navazující změny v politickém uspořádání tehdejšího...

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI ČSSD

Ve čtvrtek 19. listopadu 2015 se od 17 hodin uskuteční členská schůze místní organizace ČSSD v Olomouci. Jednání proběhne v prostorách Vlastivědného muzea v Olomouci v sále Václava III. (Olomouc, nám. Republiky 5). Jedním z bodů programu je volba členů městského výboru. Prezence probíhá od 16.30...

FILIP ŽÁČEK: INVESTUJEME DO PAMÁTEK NEJEN V CENTRU

Do oprav a údržby památkových objektů na území města Olomouce jde v letošním roce více než 400 tisíc korun. Vedle Caesarovy kašny na Horním náměstí investovalo město v roce 2015 nemalé finanční prostředky také do dalších památkových objektů.

Jedná se především o drobné sakrální stavby,...

ANTONÍN STANĚK: PŘI CESTOVÁNÍ V MHD JSME PODPOŘILI I MIMOOLOMOUCKÉ SENIORY

Změny při cestování městskou hromadnou dopravou v Olomouci čekají od 1. prosince 2015 některé skupiny cestujících. Rada města schválila úpravu tarifu zóny 71 Olomouc.

Od 1. prosince bude zaveden tzv. „Kapka pas“, zrušen pololetní Senior Pas a snížena cena ročního Senior Pasu. Po půl roce...

Město chystá rekonstrukci třídy 1. máje

Vedení statutárního města Olomouce připravuje na příští rok rozsáhlou rekonstrukci třídy 1. máje. S náklady přesahujícími 100 miliónů korun to bude jedna z největších investičních akcí roku 2016. Práce se dotknou úseku od hotelu Palác po náměstí Republiky. Olomouci se na ně podařilo získat...

Pages