Změny při cestování městskou hromadnou dopravou v Olomouci čekají od 1. prosince 2015 některé skupiny cestujících. Rada města schválila úpravu tarifu zóny 71 Olomouc.

Od 1. prosince bude zaveden tzv. „Kapka pas“, zrušen pololetní Senior Pas a snížena cena ročního Senior Pasu. Po půl roce fungování výhod zavedených pro seniory nad 70 let při cestování v MHD Olomouc jsme celou situaci vyhodnotili a přistoupili ke změnám. Reagujeme tak zároveň na podněty občanů z obcí a měst, kteří mají trvalé bydliště mimo Olomouc, i na stanovisko České obchodní inspekce.

Úprava tarifu zóny 71 Olomouc spočívá:

1. v zavedení tzv. Kapka Pasu v ceně 300 korun za rok pro držitele zlaté Janského plakety, tedy pro všechny bez omezení. Tato částka odpovídá dnešní úhradě dárců. Dnes si dárce s trvalým bydlištěm v Olomouci zakupuje čtvrtletní občanskou jízdenku ve výši 900 korun a přijímá kompenzaci od statutárního města Olomouce prostřednictvím DPMO ve výši 825 korun, hradí tedy 75 korun za čtvrtletí, což je 300 korun za rok. 

2. ve výrazném snížení ceny ročního Senior Pasu z dnešních 300 Kč za rok, v tarifu zóny 71 pro všechny osoby bez omezení, na částku 20 korun za rok.

Změnami rozšiřujeme spektrum služeb a výhod i pro mimo olomoucké cestující, kteří využívají městskou hromadnou dopravu v Olomouci. Změny se žádným způsoben nedotknou již vydaných cestovních dokladů, takže nikomu nezpůsobí žádné komplikace při vyřizování. S kompenzací dosud Dopravní podnik města Olomouce vydal bezmála 10 tisíc Senior Pasů.

Autobus MHD