Představitelé sociální demokracie působící v olomoucké samosprávě vzdali hold prezidentu Masarykovi u příležitostí státního svátku 28. října a společně se stovkami lidí si připomněli na olomouckém Žižkově náměstí výročí vzniku samostatného Československa v říjnu 1918. Z projevu náměstka primátora Filipa Žáčka (ČSSD) u příležitosti státního svátku: 

"Scházíme se v tento památný den před pomyslným zrakem prezidenta Osvoboditele, abychom společně oslavili jeden z nejvýznamnějších svátků v našem kalendáři. Ať už 28. říjen vnímáme jakkoli – pro jednoho je více dnem volna, kdy nemusí do zaměstnání nebo usednout ve školních lavicích, pro druhého pak příležitostí k zamyšlení nad hodnotami, které tento den připomíná – v myslích většiny z nás jej něco spojuje. Je jím především vědomí národní sounáležitosti a hrdosti. 

Není snad jiného dne v roce, který by nám více připomínal moment, kdy se náš národ spojil k jednomu cíli, a to vytvoření samostatného hrdého státu nezávislého na nadvládě někoho jiného. Bylo to období, kdy jsme si chtěli rozhodovat sami o osudu naší země a být rovnocenným partnerem ostatním evropským národům. Pevná vůle našich předků a chuť podílet se na správě věcí veřejných docílily toho, že to, co se mohlo zdát v prvních dnech 1. světové války pouhým snem, se v jejím závěru stalo skutečností. Nebyla to však jen práce lidí, jako jsou Masaryk, Štefánik nebo Beneš, které máme dnes většinou v paměti. Zasloužila se o to i řada těch, jejichž jména se do učebnic dějepisu nedostala, a z nichž někteří ukončili své životy na bojištích tak zvané Velké války. I jejich odkaz si v tento den připomínáme a děkujeme jim za to, že nám vybojovali československý stát, k jehož základním principům se hlásí i tato republika.

Neměli bychom zapomínat, že 28. říjen v sobě skrývá nejen oslavu úsilí a hrdinství těchto lidí, ale také hodnot, k nimž se tehdy mladá republika hlásila. Právě díky osobnostem, jež stály u jejího zrodu, se z Československa podařilo vybudovat vzorový demokratický stát, který je dodnes velkou inspirací nejen pro nás, ale i okolní země. Ne náhodou se mu ve  30. letech přezdívalo „ostrov demokracie“. A právě základní hodnoty naplňující to kouzelné slůvko „demokracie“ jsou ty, na nichž náš národ v době 1. republiky důsledně lpěl a k nimž v pozdějším období 20. století tak často vzhlížel. 

Bylo by nešťastné opomíjet skutečné poslání 28. října jako státního svátku, který je letos de facto oslavou 98. narozenin československého státu a oslavou principů, na nichž tehdejší republika stála. Ať už se v aktuálních společenských tématech posledních dní a týdnů stavíme na jakoukoli stranu, měli bychom si alespoň na chvíli najít čas na zastavení a zamyšlení se nad skutečným posláním 28. října. Už proto, že tento den oslavuje především jednotu našeho národa."